DZ-12. Sekty.

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące grup destrukcyjnych.

Celem zajęć jest dostarczenie podstawowych informacji dotyczących specyfiki funkcjonowania sekt. Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat mechanizmów wpływu społecznego i psychomanipulacji wykorzystywanej przez grupy destrukcyjne.

Warsztat adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne