CZ-3. Ruch, Rytm, Dotyk – podstawy nauki czytania i pisania.

„Ruch, Rytm, Dotyk – podstawy nauki czytania i pisania.”

Prowadzenie: Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak

Szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
Cele:
Nauczyciele:
– uświadamiają sobie związek określonych zdolności ruchowych, rytmu i zmysłu dotyku z gotowością dziecka do nauki czytania i pisania
– poznają sposoby stymulowania wyżej wymienionych obszarów rozwojowych oraz ich integracji
– potrafią zaplanować oddziaływania dydaktyczne angażujące ruch, rytm i dotyk