W-5. Przedszkolak pełen uczuć.

Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną dziecka

Zajęcia oparte są na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodami pracy wspierającymi rozwój inteligencji interpersonalnej i intrapersonalnej u dzieci:
– rozpoznawanie i nazywanie uczuć
– radzenie sobie z emocjami trudnymi (złość, strach, smutek)
– rozwijanie empatii i refleksyjności
– rozpoznawanie i wyrażanie własnych potrzeb
– dążenie do samodzielności
– rozbudzanie odwagi i umiejętności współpracy w grupie

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.