CZ-6. Pokonywanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania w klasach IV-VI

„Pokonywanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania w klasach IV-VI”

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami i sposobami doskonalenia umiejętności czytania uczniów w klasach IV-VI, w tym:
– poznanie sposobów motywowania ucznia do pracy nad poprawą umiejętności czytania,
– prezentacja ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjno – motoryczne, koncentrację oraz poprawiających integrację półkul mózgowych,
– sposoby doskonalenia techniki czytania,
– doskonalenie rozumienia czytanego tekstu.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli terapii pedagogicznej, polonistów, nauczycieli świetlic, bibliotek, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.