CZ-8. Ortograficzna podróż w świat 7 inteligencji

„Ortograficzna podróż w świat 7 inteligencji.”

Warsztat prowadzony jest w oparciu o autorską pomoc dydaktyczną „7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii” D. Gmosińska, V. Woźniak, Wyd. Harmonia

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami i sposobami doskonalenia umiejętności poprawnego pisania uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjów.
– Ćwiczenia inspirowane są koncepcją inteligencji wielorakich
– Aktywizują różne rodzaje inteligencji – słowną, wizualno-przestrzenną, matematyczno-logiczną, muzyczną, fizyczno-kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną
– Prezentowane ćwiczenia pokazują, że nauka ortografii może być doświadczeniem radosnym zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli terapii pedagogicznej, polonistów, nauczycieli świetlic, bibliotek, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.