DZ-6. Moja motywacja. Czy chce mi się chcieć?

Celem zajęć jest przeanalizowanie, co dla poszczególnych osób jest ważne i jakie to zajmuje miejsce w ich życiu. Uczniowie uświadamiają sobie, czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Szukają motywatorów do działania i odpowiadają sobie na pytanie dotyczące własnych wartości, zachowań i dążeń.
Zapoznają się z metodami i stylami uczenia się. Podczas zajęć poznają jak można pracować nad osiąganiem swoich celów przy wykorzystaniu nowo zdobytej wiedzy.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych coachów, którzy wykorzystują podczas zajęć narzędzia coachingowe.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.