M-3. Mnożę i dzielę, sprawnie liczę.

„Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne dzieci w wieku szkolnym.”

Warsztat prowadzony jest z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych
„Matematyczne rozgrywki” oraz „Mnożę i dzielę” ” Z. Olejniczak, J. Wójcicka, Wyd. ANNAŁ

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o gry i zabawy rozwijające umiejętności dziecka w zakresie:
– sprawnego dodawania i odejmowania
– rozumienia istoty mnożenia
– znajomości wielokrotności liczb
– mnożenia i dzielenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.