DZ-5. Mnemotechniki. Pamięć nie boli.

Celem zajęć jest przybliżenie, czym jest proces uczenia się. Uświadomienie, jak wiele czynników wpływa, na jakość i efektywność procesu uczenia się. Młodzież zapoznaje się z pojęciem mnemotechniki i jej rodzajami. Poznaje również funkcjonowanie mózgu i sposoby wpływania na jego pracę. Obserwuje wędrówkę informacji po systemie pamięci. Spotkanie ma przygotować uczestników do efektywnego stosowania mnemotechnik.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych coachów, którzy wykorzystują podczas zajęć narzędzia coachingowe.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.