M-5. Metody rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

„Metody rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się matematyki.”

Celem szkolenia jest zapoznanie z:
– narzędziami wstępnej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
– metodami rozwijania umiejętności matematycznych dziecka
– planowaniem działań wspierających rozwój dziecka

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.