J-1. Metody pracy z uczniem dyslektycznym w grupie na zajęciach języka obcego.

Prowadzenie: dr Patrycja Ostrogska
Warsztat jest adresowany do nauczycieli języków obcych pracujących w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
Warsztat  odpowiada na nurtujące nauczycieli pytania o to jak pracować z uczniem dyslektycznym, gdy jest on częścią klasy, jak zapewnić mu indywidualne podejście, aby inni uczniowie na tym nie tracili, jakimi metodami pracować, by zdążyć z materiałem, aby jednocześnie nie zaniedbać uczniów z trudnościami.

Zakres warsztatu:

•    praktyczna prezentacja dotycząca trudności uczniów dyslektycznych w nauce języków obcych
•    pakiet ćwiczeń na wprowadzanie nowego materiału językowego
•    pakiet ćwiczeń na powtórkę zagadnień

(ćwiczenia dotyczą zarówno słownictwa jaki i gramatyki)

•    praktyczne porady ‘logistyczne’ – w tym:

a. praca w parach i grupach
b. odpytywanie
c. testowanie

d. ocenianie uczniów z dysleksją
•    prezentacja materiałów dydaktycznych pomocnych w pracy z uczniem dyslektycznym
•    analiza scenariuszy postępowanie w zależności od rodzaju i stopnia trudności doświadczanych przez uczniówz dysleksją

Dla nauczycieli:

•    handout z listą ćwiczeń
•    handout z zasadami pracy z uczniem z dysleksją
•    linki do materiałów online
•    linki do stron internetowych pomocnych w pracy z uczniem dyslektycznym

Czas trwania: 5h