M-2. Matematyczne rozgrywki.

„Matematyczne rozgrywki. Gry i zabawy z elementami ruchu rozwijające umiejętności matematyczne.”

Warsztat prowadzony jest z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych
„Matematyczne rozgrywki” Z. Olejniczak, J. Wójcicka, Wyd. ANNAŁ.

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o gry i zabawy wykorzystujące aktywność ruchową dziecka, rozwijające umiejętności matematyczne w zakresie:
– rozpoznawania liczb
– poprawnego przeliczania
– sprawnego dodawania i odejmowania
– porównywania liczebności zbiorów

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.