CZ-4. Litera i Teoria H. Gardnera, Czyli Jak Wykorzystać Teorię Inteligencji Wielorakich w Nauce Liter.

„Litera i Teoria H. Gardnera, Czyli Jak Wykorzystać Teorię Inteligencji Wielorakich w Nauce Liter.”

Prowadzenie: Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak
Szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej
Cele:
Nauczyciele:
– poznają teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera
– poznają sposoby wykorzystania inteligencji słownej, wizualno-przestrzennej, logiczno-matematycznej, fizyczno-kinestetycznej, muzycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej oraz przyrodniczej do wprowadzania i utrwalania liter
– potrafią zaplanować oddziaływania dydaktyczne angażujące inteligencje wielorakie do wprowadzania i utrwalania liter