P-1. Klasa z klasą. Budowanie zespołu klasowego

Warsztaty przeznaczone są dla wychowawców klas, których priorytetem jest stworzenie zintegrowanego i współpracującego ze sobą zespołu klasowego. Celem spotkań jest wyposażenie nauczycieli w sprawdzone w praktyce ćwiczenia stymulujące rozwój grupy, przekazanie wiedzy na temat procesu grupowego, tworzenia systemu jasnych i czytelnych zasad kooperacji, podejmowania działań prowadzących do przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym.

Szkolenie adresowane jest do rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów.
Czas trwania – 3 godziny dydaktyczne.