CZ-10. Jak uczyć się i nauczać skuteczniej?

„Jak uczyć się i nauczać skuteczniej?”

Autor i prowadzenie kursu – Danuta Gmosińska

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół.
Szkolenie odnosi się do wiedzy z zakresu neurodydaktyki, pokazuje, jak wykorzystać najnowszą wiedzę o funkcjonowaniu mózgu do poprawy efektywności nauczania. Pokazuje metody i sposoby uczenia się obupółkulowego, wykorzystania mnemotechnik w praktyce szkolnej. W szczególności rozwija zagadnienie map myśli jako skutecznej techniki uczenia się, rozwijania kreatywności jaki planowania.