DZ-16. Jak skutecznie się porozumieć?

Warsztaty psychologiczne poświęcone umiejętnościom komunikacyjnym.

Celem warsztatu jest usprawnienie procesu komunikacji w zespołach klasowych, w których zaburzenia komunikacyjne prowadzą do wzajemnych nieporozumień. W trakcie zajęć przekazywane są podstawowe informacje dotyczące komunikacji werbalnej, niewerbalnej (co przeszkadza, co pomaga dobrze się komunikować).

Warsztat adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne