DZ-8. Internet – przyjaciel czy wróg. Przemoc w Internecie.

Zajęcia uświadamiają młodzieży niebezpieczeństwa związane z informacjami i zdjęciami, jakie zamieszczają na portalach społecznościowych. Celem warsztatów jest pokazanie uczniom jak łatwo w Internecie można propagować kłamstwo, niechęć i nienawiść. Zajęcia kładą nacisk na refleksję nad samym sobą. Uświadamiają potrzebę wspólnoty i jednocześnie chęć oceniania innych. Ćwiczenia kształtują świadomość wiecznie odnawialnych informacji, które mają wielki wpływ na nasze życie. Młodzież zapoznaje się z konsekwencjami swojej internetowej aktywności.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych coachów, którzy wykorzystują podczas zajęć narzędzia coachingowe.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.