DZ-7. Integracja z rówieśnikami. Relacje w grupie.

Celem warsztatów jest uświadomienie młodzieży, że nie zawsze znają dobrze kolegów z klasy, natomiast często mają o nich błędne wyobrażenie. Proponowane ćwiczenia uczą nawiązywania relacji i współpracy w grupie. Podczas ćwiczeń młodzież uczy się wspólnie pracować i rozwiązywać różne problemy. Zajęcia uświadamiają przewagę grupy w pokonywaniu złożonych zadań i problemów.
Ćwiczenia uczą szukania swojego miejsca w zespole i właściwej postawy podczas sytuacji konfliktowych.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych coachów, którzy wykorzystują podczas zajęć narzędzia coachingowe.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.