CZ-5. Efektywne metody wspierające dziecko w procesie uczenia się znaków graficznych i liter

„Efektywne metody wspierające dziecko w procesie uczenia się znaków graficznych i liter.”

Celem szkolenia jest:
– wzbogacenie warsztatu nauczyciela o gry i zabawy ułatwiające naukę liter i znaków graficznych,
– zapoznanie nauczycieli z metodami stymulującymi funkcje percepcyjno- motoryczne ze szczególnym uwzględnieniem Metody Dobrego Startu,
– przedstawienie znaczenia integracji funkcji percepcyjnych w nauce czytania
i pisania.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.