W-8. Dziecko zdolne

Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać w grupie rówieśników? Czy to obserwowane umiejętności moich uczniów to już talent? Szkolenie wskazuje na aspekty rozumienia społecznego i psychologicznego dziecka zdolnego. Wskazuje na sposoby wspierania ucznia oraz ukazuje negatywne cechy dzieci zdolnych hamujące rozwój intelektualny, emocjonalny oraz podaje sposoby radzenia sobie z nimi.

Celem szkolenia jest:
– zapoznanie się z charakterystyką dziecka zdolnego, hierarchia pojęć
– zapoznanie z metodami diagnozującymi uzdolnienia u dzieci
– nabycie umiejętności ukierunkowanie aktywności środowiska dziecka w celu optymalnego wspierania rozwoju dziecka zdolnego

Szkolenie jest adresowane do Rad Pedagogicznych przedszkoli, szkół, nauczycieli terapii pedagogicznej, pedagogów.

Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.