R-2. Domowe gry i zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania

Podczas szkolenia rodzice dowiedzą się, jak w atrakcyjny sposób rozwijać u dziecka umiejętności niezbędne do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem prostych gier i zabaw.

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne