CZ-7. Zadania z czytania. Diagnoza i doskonalenie umiejętności czytania.

„Zadania z czytania. Diagnoza i doskonalenie umiejętności czytania.”

 

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z diagnozą umiejętności czytania oraz ćwiczeniami doskonalącymi technikę, tempo czytania oraz rozumienie treści.

Czas trwania 6 godzin dydaktycznych.

Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, terapii pedagogicznej.

 

Program szkolenia:

 

  • Sposoby motywowania uczniów do pracy nad poprawą umiejętności czytania
  • Możliwości korzystania ze skali fonemowej, jako narzędzia diagnostycznego
  • Ćwiczenia doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne ze szczególnym uwzględnieniem syntezy fonemowej
  • Ćwiczenia doskonalące technikę i tempo czytania
  • Sposoby doskonalenia rozumienia czytanego tekstu