W-6. Chcieć, to móc.

Praktyczne metody budowania poczucia własnej wartości u dzieci.
Sztuka motywowania, nagradzania i podtrzymywania osiąganych efektów

Celem szkolenia jest:
– ukazanie wpływu samooceny dziecka na rodzaj podejmowanych aktywności w grupie
– zapoznanie się z grami i zabawami budującymi poczucie własnej wartości
– wzbogacenie wiedzy n/t strategii motywacyjnych
– ukazanie wpływu stosowanych nagród i kar na zachowanie dzieci
– zapoznanie się z metodami motywowania i nagradzania całej grupy

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.