DZ-15. Bądźmy razem.

Zajęcia integracyjne przeznaczone dla uczniów klas pierwszych.

Celem warsztatu jest zintegrowanie nowopowstałego zespołu klasowego. Ćwiczenia proponowane w trakcie zajęć mają na celu ułatwienie adaptacji w gronie rówieśników, zmierzają do wzajemnego poznania, kształtowania umiejętności współpracy.

Warsztat adresowany jest do uczniów klas pierwszych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne