DZ-1. Bądź twórczy, nie bój się myśleć inaczej.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z procesami, wpływającymi na pracę ich mózgu a także wzbudzenie zablokowanej lub stłumionej zdolności- twórczego myślenia. Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z ćwiczeniami rozwijającymi kreatywne myślenie oraz uświadomią sobie korzyści wynikające z „myślenia pod prąd”.

Zajęcia w formie warsztatów poprowadzą dyplomowani coachowie, wykorzystując.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.