„Zadania z czytania”

Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
ISBN 83-86971-77-0
Wyd. ANNAŁ, Łódź 2002

Zbiór ćwiczeń doskonalących umiejętność czytania ze zrozumieniem. Przeznaczony jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz starszych mających trudności w nauce.