„Słowa i głoski”

Zofia Olejniczak, Krystyna Tomczyk
Wyd. ANNAŁ, Łódź 2009

Zestaw atrakcyjnych gier wzbogacających słownik dziecka, kształcących syntezę i analizę słuchową, rozwijających umiejętności językowe niezbędne w nauce czytania i pisania. Mogą być wykorzystywane przez nauczycieli przedszkoli i szkół na zajęciach lekcyjnych, wyrównawczych, terapeutycznych i świetlicowych, a także przez rodziców w domu.