„Polubić matematykę”

Dorota Miązek, Joanna Wójcicka
ISBN 978-83-7405-472-0
Wyd. AH-E, Łódź 2009

Zbiór różnorodnych ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat. Przeznaczony dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Może być także doskonałym materiałem do stymulowania rozwoju umiejętności matematycznych.