„Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” cz. II

Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak
Wyd. Res Polona r, 2009
isbn 978-83-7071-558-8

W części II dzieci poznają i utrwalają litery: ą, ę, ż, dwuznaki: rz, sz, ch, cz, dz, dż oraz proponujemy materiał ćwiczeniowy porządkujący stosowanie w piśmie głosek miękkich. Książka może być pomocą dla uczniów napotykających trudności w początkowej nauce czytania i pisania , jak i dla tych, którzy chcą utrwalić swoje umiejętności. Dodatkową atrakcją obu części są naklejki z obrazkami, które należy wkleić w odpowiednim miejscu.
Obie części mogą być stosowane niezależnie.

Książka niedostępna.