„Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” cz. I

Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak
Wyd. Res Polona 2006r.
isbn: 978-83-7071-441-3

Zawarte w książce ćwiczenia adresowane są do dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania, jak również służą pomocą tym, które napotykają na tej drodze rozmaite trudności. Baśniowa konwencja ćwiczeń sprawia, że praca dziecka staje się przyjemna i atrakcyjna.
W części I opracowano ćwiczenia z literami:
o, a, e, i, u, ó, y, l, t, ł, m, n, p, c, k, r, s, d, j, h, w, g, f, z
Każda litera prezentowana jest na kilku stronach. Do utrwalenia kształtu i prawidłowego kierunku pisania liter wykorzystano stosowaną w kinezjologii edukacyjnej „leniwą” ósemkę.
Podstawą ćwiczeń w czytaniu i pisaniu jest sylaba
Nauka czytania i pisania połączona jest z doskonaleniem funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych oraz ich integracji.

Książka niedostępna.