„Kartkówki mądrej główki” kl. 2

Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
ISBN 83-86971-91-6
Wyd. ANNAŁ, Łódź 2000

Zbiór zintegrowanych sprawdzianów i kart pracy dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej. Treść ćwiczeń uwzględnia edukację polonistyczną, matematyczną i społeczno-środowiskową. Zawierają ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wszystkie strony są bogato ilustrowane i mogą być kolorowane przez dzieci.