„Kartkówki mądrej główki” kl. 1

Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
ISBN 83-86971-41-X
Wyd. ANNAŁ, Łódź 1999

Zbiór zintegrowanych sprawdzianów i kart pracy dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Treść ćwiczeń uwzględnia edukację polonistyczną, matematyczną i społeczno-środowiskową. Wszystkie strony są bogato ilustrowane i mogą być kolorowane przez dzieci