„Matematyczne rozgrywki”

Zofia Olejniczak, Joanna Wójcicka
Wyd. ANNAŁ, Łódź 2009

Bogaty zestaw gier rozwijających umiejętności istotne w uczeniu się matematyki, min.: rozpoznawanie liczb, poprawne przeliczanie obiektów, sprawne dodawanie i odejmowanie, porównywanie liczebności zbiorów, orientacje przestrzenną, spostrzeganie i pamięć wzrokową, odporność emocjonalną, koncentracje uwagi. Mogą być wykorzystywane przez rodziców, nauczycieli w klasie, świetlicy oraz podczas zajęć wyrównawczych i terapeutycznych.