„Czytam, rozumiem, wiem”

Teksty i ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
Danuta Gmosińska
ISBN: 83-7071-358-0
wyd. Res Polona

Książka ta ma służyć pomocą tym uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który mają trudności w czytaniu. Powinna zainteresować ich nauczycieli, a także rodziców. Zawiera teksty o tematyce przyrodniczej, geograficznej, ekologicznej i technicznej o charakterze terapeutycznym. Do poszczególnych tekstów przygotowano ćwiczenia, których celem jest ćwiczenie funkcji percepcyjno-motorycznych, zwykle zaburzonych u dzieci mających kłopoty z czytaniem i rozumieniem tekstu. Książka ta może być wykorzystana podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, jak również do samodzielnych ćwiczeń w domu. Zastosowane metody pracy nad poprawą techniki czytania i rozumienia czytanego tekstu zostały sprawdzone w wieloletniej pracy z dziećmi, a efektem ich stosowania jest wzrost motywacji i przełamania niechęci do czytania.

Książka niedostępna.