„7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii”

Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak
ISBN: 978-83-7134-322-3
wyd. Harmonia 2009

Publikacja powstała na bazie doświadczeń w pracy terapeutycznej z uczniami z dysleksją w poradni. Wszystkie ćwiczenia zostały sprawdzone w praktyce, pierwotnie wykonane własnoręcznie przez autorki.
Inspiracją była koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Pakiet składający się z książki i dwóch teczek z pomocami zawiera testy pozwalające określić profil inteligencji, opisy ćwiczeń doskonalących ortografię i jednocześnie rozwijające różne rodzaje inteligencji: słowną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, logiczno-matematyczną, fizyczno-kinestetyczną, intra i interpersonalną. W teczkach znajdują się potrzebne do ćwiczeń załączniki- zestawy wyrazów, karty ortograficzne, mapy myśli z regułami, piosenki, karty dla ucznia do kserowania itp.
Pomoc jest adresowana do uczniów klas IV-VI oraz gimnazjów. Wybrane ćwiczenia można również stosować w edukacji wczesnoszkolnej.