Warsztaty dla rodziców

Proponowane tematy realizujemy w przedszkolach i szkołach, wspierając rodziców w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych i edukacyjnych.