Aktualności

23.10.2016

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ARKANA

Z dumą i radością informujemy, że dnia 23 września 2016r. ARKANA Centrum Wspierania Edukacji i rozwoju zostało wpisanie do ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

23 września 2016 R.

Informacje
Pozostańmy w kontakcie